مطالب آموزشی

  • تراز نبشی و دیگر انواع تراز های قابل نصب روی شاخص  هنگام قرائت، شاخص باید در نقطه مورد نظر به صورت قائم نگه داشته شود، برای اینکار لازم است به وسیله یک تراز نبشی آن را تراز کرد. در شکل روبه رو یک تراز نبشی و دیگر تراز هایی که بر روی شاخص و میر نصب ...
  • شاخص(میر) شاخص عبارت است از یک چوب و یا فلز مدرج شبیه به یک خط کش بلند. مطابق شکل روبه رو اين خطکش بلند به تقسيمات سانتی متر مدرج شده و براى سهولت خواندن آن، سانتی مترها غالباً يك درميان به رنگ سفيد و سياه یا قرمز است و هر ده سانتی متر نيز با خطِ ...
  • ● مقدمه: ترازیابی اصطلاحی است که برای فرایند اندازه گیری اختلاف ارتفاع بین دو و یا چند نقطه به کار برده می شود. در مهندسی نقشه برداری، ترازیابی کاربردهای فراوانی دارد و در تمام مراحل تکمیل یک پروژه از نقشه برداری اولیه گرفته تا پیاده سازی ...
  • .1- ترازیاب ساده2- ترازیابهای با پیچ حرکت ارتفاعی3- ترازیاب دوترازه4- ترازیاب اتوماتیک"شرح انواع ترازیاب"1- تراز یاب ساده:(Dumpy Level) این ترازیاب ها دارای ساختمان بسیار ساده بوده و معمولاً در کارگاه های ساختمانی آنرا بکار می برند. دوربین این ترازیابها ...
  • ترازیاب (نیوُ) وسیله ای اپتیکی است که جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه نسبت به هم و یا نسبت به یک سطح مبنا در نقشه برداری و یا ساخت و ساز استفاده میگردد. از جمله دستگاه های اولیه مورد استفاده  جهت تراز یابی تراز آبی (Water Level) بوده که ...