خرید محصول شما

رهساز ایران خريدار دوربين ها و لوازم جانبی شما با مارك های مشهور
( Leica , Sokkia , Sokkisha , Nikon Topcon , Pentax , Ziess , Trimble , Wild , Kern , Fuji و ... ) مي باشد.

بهتر از هر جا با قيمت توافقی، حتی به صورت شكسته و آسيب ديده خريداريم.
ضمناً تعويض با مارك های جديد و نو انجام مي گردد .

" حتما دوربين های مستعمل شما را خريداريم . "

نوع محصول : *
مبلغ پیشنهادی :
شماره حساب :
نام بانک :
سایرتوضیحات :
عبارتی که در تصویر فوق می بینید را وارد کنید