مطالب آموزشی تراز نبشی و دیگر ترازهای شاخص

تراز نبشی و دیگر ترازهای شاخص

تراز نبشی و دیگر انواع تراز های قابل نصب روی شاخص

 هنگام قرائت، شاخص باید در نقطه مورد نظر به صورت قائم نگه داشته شود، برای اینکار لازم است به وسیله یک تراز نبشی آن را تراز کرد. در شکل روبه رو یک تراز نبشی و دیگر تراز هایی که بر روی شاخص و میر نصب میگردد  نشان داده شده است.

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن پیام : *
عبارتی که در تصویر فوق می بینید را وارد کنید
return