مطالب آموزشی شاخص (میر)

شاخص (میر)

شاخص(میر)

شاخص عبارت است از یک چوب و یا فلز مدرج شبیه به یک خط کش بلند. مطابق شکل روبه رو اين خطکش بلند به تقسيمات سانتی متر مدرج شده و براى سهولت خواندن آن، سانتی مترها غالباً يك درميان به رنگ سفيد و سياه یا قرمز است و هر ده سانتی متر نيز با خطِ بزرگ تر يا با عدد نشان داده شده است.

 برای سهولت در جابجایی شاخص ها معمولاً به صورت چند تکه یک متری طراحی شده و توسط بست های فلزی به هم متصل می شوند به طوری که قابلیت تا شدن و یا جمع شدن به صورت کشویی را داراست.

هنگام قرائت، شاخص باید در نقطه مورد نظر به صورت قائم نگه داشته شود، برای اینکار لازم است به وسیله یک تراز نبشی آن را تراز کرد. 

انواع شاخص:
شاخص ساده
شاخص انوار
شاخص تاشو 5 متری

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن پیام : *
عبارتی که در تصویر فوق می بینید را وارد کنید
return