visit statistics تعداد بازدید : 2
توضیحات :
انواع قطعات داخلی دوربینهای WILD برای تعمیرات موجود است.
قطعات دوربین T0 -قطعات دوربین T1-قطعات دوربین T2-قطعات دوربین T16 و .... ,قطعات دوربین نیوُ N0- قطعات دوربین نیوُ N1- قطعات دوربین نیوُ N2- قطعات دوربین نیوُ N3 و ..... و تمامی دوربینها جهت تعمیر موجود میباشد.

جهت بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید