تعداد بازدید : 1
توضیحات :
برد نهایی برای دستگاه ها با EDM مادون قرمز (IR) : دویست متر 200M
برد نهایی برای دستگاه ها با EDM مسافت طولانی (RL) : هزار متر 1000M
.
مقادیر بالا وابسته به شرایط ذیل تغییر می نماید :
الف) میدان دید تا 5 کیلومتر ، مه غلیظ ، آفتاب با شدت، امواج گرم و سوزان
ب) میدان دید تا 20 کیلومتر، رطوبتی، آفتاب نرم ، امواج گرم ولی نه سوزان
ج) میدان دید تا 40 کیلومتر ، ابری، مقداری مه ، عدم وجود امواج گرما

جهت بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید