• ترازیاب سندینگ SANDING SL32 ساخت چین. با دقت 1.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. تصویر عمودی. دارای صفحه مدرج ...